Perehdytämme osaajia

Asentajille

Asiantuntijamme vierailevat työmaalla antamassa materiaali- sekä asennuskoulutuksen asentajille. Samalla käydään läpi kyseisellä työmaalla huomioitavat olosuhteet. Kannustamme asentajia täyttämään työkohdepäiväkirjan tiivistyskorjauksien yhteydessä ja tarjoamme todistuksen suoritetusta materiaali- ja menetelmäkoulutuksesta.

TKR-Marketing Oy kouluttaa asentajia ja osallistuu rakenteiden tiivistäjän henkilösertifikaatti-koulutuksien toteuttamiseen. Voitte hakea Rakenteiden tiivistäjä -koulutusta ja niiden ajankohtia Työtehoseuran tai Taitotalon sivuilta.

Suunnittelijoille

TKR-Marketing Oy kehittää tuotteita ja menetelmiä kokonaisuutena yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Suunnittelijoille tarjoamme kohdekohtaisia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon asennustavat, työmaaolosuhteet ja tuotteiden ominaisuudet.

TKR detaljit löytyvät jatkossa Prodlib kirjastosta.