TKR-marketing Oy rekisteriseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

1. Rekisterinpitäjä.

TKR-Marketing Oy
y-tunnus: 1877837-1
Käynti ja postiosoite: Reijolantie 1, 80330 REIJOLA
puh: 050 566 9555

2. Rekisteriselosteesta vastaava henkilö.

Tuukka Tahvanainen
tuukka.tahvanainen@tkr.fi
Reijolantie 1, 80330 REIJOLA

3. Rekisterin nimi.

TKR-Marketing Oy:n asiakas ja yhteistyökumppanirekisteri

4. Rekisterin tarkoitus.

Henkilötietoja käsitellään TKR-Marketing Oy:n asiakassuhteiden hoitamiseen ja tuote- ja palvelutiedoista tiedottamiseen. Esim. käyttöturvatiedotteen tai käyttöohjeen päivitys tai organisaatiomuutos.

5. Rekisterin tietosisältö.

Rekisteri voi sisältää seuraavia tietoja:
Rekisteröidyn nimi, yritys, puhelinnumero ja sähköpostiosoite.
Asiakkaan ilmoittama asiakassuhteen hoitoon liittyvä tieto.
Tietoja voidaan poistaa henkilön vaatimuksesta.

6. Rekisterin tietolähteet.

Rekisteri koostuu TKR-Marketing Oy:n asiakkaiden ja yhteistyökumppaneiden luovuttamista henkilötiedoista.

7. Säännönmukaiset tietojen luovutukset ja tietojen siirot EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Emme luovuta henkilötietoja kolmansille osapuolille. Poislukien Suomen viranomaisen niin edellyttäessä.

8. Rekisterin suojauksen periaatteet.

Henkilötiedot säilytetään luottamuksellisina. Rekisterinpitäjän tietojärjestelmä ja tiedostot on suojattu yritystoiminnassa normaalisti käytössä olevilla suojausmenetelmillä. Rekisterin tarkkailun ja muokkaamisen käyttöoikeus on vain rekisterinpitäjän henkilökuntaan kuuluvalla.

9. Tarkastus-, kielto- ja korjausoikeus ja sen toteuttaminen.

Rekisteröidyllä on henkilötietolain mukaisesti oikeus tarkistaa mitä häntä koskevia tietoja rekisteriin on tallennettu. Tarkastuspyyntö tulee lähettää kirjallisesti ja omakätisesti allekirjoitetulla kirjeellä. Korjaamispyyntö tulee myös tehdä kirjallisesti ja yksilöidysti.

Tarkastus, korjauspyynnöt ja kiellot tulee lähettää seuraavaan osoitteeseen:
TKR-Marketing Oy
Tuukka Tahvanainen
Reijolantie 1
80330 REIJOLA