Koulutus

Perehdytämme osaajia

TKR-Service

TKR-Service sisältää materiaalien toimitukset suoraan työmaalle, asentajien tuotekoulutuksen, asennusavun, työnjohtopalvelun ja asennuksessa tarvittavat oheistuotteet. Palvelu käynnistyy Uudellamaalla alkuvuodesta 2023.

Asentajille

TKR-Marketing Oy kouluttaa asentajia ja osallistuu rakenteiden tiivistäjän henkilösertifikaatti-koulutuksien toteuttamiseen. Voitte hakea Rakenteiden tiivistäjä -koulutusta ja niiden ajankohtia Työtehoseuran tai Taitotalon sivuilta.

Työmailla koulutamme asentajille työmenetelmät, joiden avulla TKR-tuotteiden asentaminen on kustannustehokasta, helppoa, turvallista ja varmistaa onnistuneen ja vastuullisen sisäilmakorjauksen.

Koulutuksessa huomioidaan myös työmaan eri olosuhteiden vaikutus asennustyöhön.

Kysy myös TKR-asennuspalvelua, joka sisältää koulutuksen ja työnjohdon TKR-asennuskohteessa. Palvelu on saatavissa Uudenmaan alueella.

Asiantuntijamme vierailevat työmaalla antamassa materiaali- sekä asennuskoulutuksen asentajille. Samalla käydään läpi kyseisellä työmaalla huomioitavat olosuhteet. Kannustamme asentajia täyttämään työkohdepäiväkirjan tiivistyskorjauksien yhteydessä ja tarjoamme todistuksen suoritetusta materiaali- ja menetelmäkoulutuksesta.

Kuva Amiedun tiivistäjäsertifikaatin koulutuksesta (Rakenteiden tiivistäjä VTT sertifikaatti).

Suunnittelijoille

TKR-Marketing Oy kehittää tuotteita ja menetelmiä kokonaisuutena yhdessä suunnittelijoiden ja urakoitsijoiden kanssa. Suunnittelijoille tarjoamme kohdekohtaisia ratkaisuja, joissa otetaan huomioon asennustavat, työmaaolosuhteet ja tuotteiden ominaisuudet.

TKR detaljit löytyvät jatkossa Prodlib kirjastosta