Tietopankki

TKR tietopankki

Tietopankissamme on paljon tietoa sisäilmaongelmiin liittyvistä termeistä ja aiheista. Jos sinulla herää kysymyksiä, älä epäröi ottaa meihin yhteyttä.

Radon

Radon on radioaktiivinen kaasu, joka on peräisin uraanin hajoamisesta maaperässä ja kallioissa. Se on hajuton, mauton ja väritön kaasu, joten sitä ei voi havaita aistein ilman erityislaitteita. Radon on yksi merkittävimmistä luonnollisista säteilylähteistä ja voi aiheuttaa terveysriskejä, jos sitä pääsee kertymään sisäilmaan suurina pitoisuuksina.

Pitkäaikainen oleskelu tiloissa, joissa on suuri radonpitoisuus lisää merkitsevästi riskiä sairastua keuhkosyöpään.

Radonpitoisuudet vaihtelevat maantieteellisesti, ja tietyillä alueilla voi olla korkeampia pitoisuuksia kuin toisilla. Radonia voi päästä rakennusten sisäilmaan maaperästä ja kalliosta, ja sen määrä voi vaihdella rakennuksittain. Radon on radioaktiivinen kaasu, jota esiintyy maaperässä.

Radonin mittaus on tärkeä ensimmäinen askel sen riskien arvioimiseksi. Jos radonpitoisuudet ovat korkeita, voi olla tarpeen toteuttaa toimenpiteitä radonin vähentämiseksi sisäilmassa, kuten rakenteiden liitosten tiivistäminen ja ilmanvaihdon parantaminen.

stuk.fi/radon-suomessa

Kreosootti

Kreosootti on tumma, tahmea aine, jossa on voimakas haju. Kreosoottia saadaan puun kuivatislaamisprosessissa tai kivihiilen käsittelyssä. Se koostuu monista kemiallisista yhdisteistä, kuten fenoleista, tervahiilivedyistä ja erilaisista orgaanisista yhdisteistä. Sitä on käytetty moniin tarkoituksiin teollisuudessa, maanrakentamisessa ja puunsuojauksessa, mutta sen käyttöä on rajoitettu tai kielletty monissa maissa terveys- ja ympäristövaikutusten vuoksi.

Kreosoottia on mm pikisivelyssä rakennusten vesieristeinä, esim valesokkeli, rintamamiestalo jne. Aineilla käsiteltiin mm. puu-, tiili, ja betonirakenteita ja aineita imeytettiin eristyspapereihin ja -levyihin.

Kreosootti on voimakas karsinogeeni, mikä tarkoittaa, että sillä on syöpää aiheuttavia ominaisuuksia. Ihmisillä, jotka ovat altistuneet kreosootille esim. sen käytön tai käsittelyn yhteydessä, on suuri riski sairastua erilaisiin syöpiin, erityisesti ihosyöpään. Kreosootti voi myös aiheuttaa muita terveysongelmia, kuten ihon ärsytystä ja hengitysvaikeuksia.

Useimmissa länsimaissa kreosootti on kielletty tai sen käyttöä on voimakkaasti rajoitettu puunsuojauksessa ja muissa sovelluksissa terveys- ja ympäristöriskien vuoksi. Sen sijaan on kehitetty turvallisempia ja ympäristöystävällisempiä puunsuoja-aineita.

Asbesti

Asbesti on kuitumainen mineraali, jota on historiallisesti käytetty monissa teollisuudenaloissa, rakentamisessa ja kulutustuotteissa. Asbestin erinomaiset ominaisuudet, kuten kestävyys, lämmönkesto, ja palonkestävyys, tekivät siitä houkuttelevan materiaalin monille teollisuudenaloille ja rakennusalan sovelluksiin. Asbestia käytettiin esimerkiksi rakennusmateriaaleissa (kuten asbestisementissä), eristemateriaaleissa, autojen jarruissa ja kytkinlevyissä, laivojen eristysmateriaaleissa ja monissa muissa tuotteissa.

Asbesti on kuitenkin erittäin haitallinen terveydelle, ja sen käyttöä on rajoitettu tai kielletty monissa maissa. Asbestin kuidut ovat erittäin ohuita ja helposti hengitettäviä. Kun näitä kuituja hengitetään, ne voivat aiheuttaa vakavia terveysongelmia, kuten keuhkosairauksia, syöpää ja asbestoosia. Asbestoosi on sairaus, joka aiheuttaa arpien muodostumista keuhkoihin ja voi aiheuttaa hengitysvaikeuksia.

Asbestin torjunnassa keskeistä on asbestia sisältävien rakenteiden ja materiaalien tunnistaminen. Asbestia voidaan kapseloida rakenteisiin tai poistaa. Asbestipurku on luvanvarainen työ joka vaatii asbestipurkuluvat ja koulutukset ja lisäksi ilmoitus aviin purkutyöstä.

Asbestin kapselointi on monesti nopeampi, ympäristöystävällisempi ja kustannustehokkaampi vaihtoehto.

Kapseloinnin yhteydessä asiakirjoihin tulee merkitä asbestin sijainti.

Lue lisätietoja

VOC-yhdisteet

VOC-yhdisteet, eli lyhenne sanoista Volatile Organic Compounds, ovat orgaanisia kemiallisia yhdisteitä, jotka voivat helposti haihtua ilman mukana. Nämä yhdisteet voivat esiintyä kaasumaisessa, nestemäisessä tai kiinteässä muodossa huoneenlämpötilassa ja paineessa.

VOC-yhdisteitä muodostuu monista luonnollisista ja ihmisen toiminnasta johtuvista prosesseista. Luonnolliset lähteet voivat olla esimerkiksi kasvit, jotka vapauttavat VOC-yhdisteitä haihtumisen yhteydessä, ja maaperän mikrobit, jotka tuottavat niitä. Ihmisen toimintaan liittyviä VOC-lähteitä ovat muun muassa autojen pakokaasut, teolliset prosessit, maalit, liimat, liuottimet, kosmetiikka ja kodinkoneet. Myös kosteusvaurioituneet muovimatot ja mattoliimat voivat toimia lähteinä VOC-yhdisteille.

VOC-yhdisteillä voi olla haitallisia vaikutuksia sekä ihmisten terveyteen että ympäristöön. Monet VOC-yhdisteet voivat aiheuttaa ilmanlaadun heikkenemistä, mikä voi vaikuttaa hengityselinten terveyteen. Joissakin VOC-yhdisteissä on tunnistettu terveysriskejä, kuten syöpäriski, ärsytysoireet ja hermostovaikutukset. Lisäksi ne voivat olla osallisina otsoninmuodostumisessa alailmakehässä, mikä voi aiheuttaa haitallisia vaikutuksia ilmanlaatuun.

Lue lisätietoja

PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteet eli polyaromaattiset hiilivedyt ovat orgaanisia kemiallisia yhdisteitä.

Monet PAH-yhdisteet ovat tunnettuja syöpää aiheuttavista aineista, erityisesti pitkäaikaisessa altistumisessa. Ne voivat aiheuttaa geenimutaatioita ja vaurioittaa DNA:ta, mikä voi johtaa syövän kehittymiseen. Lisäksi PAH-yhdisteet voivat vaikuttaa hengityselimiin ja aiheuttaa hengitystieinfektioita sekä muita terveydellisiä ongelmia.

PAH-yhdisteillä voi olla haitallisia vaikutuksia ympäristöön. Ne voivat liueta veteen ja maaperään, ja suuret PAH-pitoisuudet voivat saastuttaa vesiympäristöjä ja vaikuttaa veden eliöihin.

PAH-yhdisteitä tavataan rakenteissa tyypillisimmin pikisivelyissä, eristyspapereissa ja rakennuslevyissä. Aistinvaraisesti PAH-yhdisteet voi havaita mm. kyllästetyn ratapölkyn hajusta.

PAH-yhdisteiden määrän ja tyypin mittaaminen ympäristössä ja ilmansaasteissa on tärkeää niiden vaikutusten arvioimiseksi. Analyysimenetelmiä, kuten kromatografiaa ja massaspektrometriaa, käytetään PAH-yhdisteiden havaitsemiseen ja mittaamiseen.

Lue lisätietoja