ELY 2022

Etelä-Savon ELY on mukana mahdollistamassa kotimaisten TKR tuotteiden kehittämistä ja kansainvälistymistä.

Hankkeella toteutetaan tuotteen ominaisuuksien testausta, markkinaselvitystä ja kansainvälistymisen mahdollisuuksia.