Biopohjainen pinnoiteratkaisu helpottaa kiinteistön raitisilmakammion ylläpitoa ja huoltoa

Kotimaiset TKR-tuotteet – turvallinen ja ympäristöystävällinen pinnoite

Kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmissä raitisilmakammiot ovat avainasemassa koko ilmanvaihdon toimimisen kannalta.

Raitisilmakammioiden tehtävänä on suojata ilmanvaihtokoneita mahdollisilta sadevedeltä ja lumelta, roskilta sekä muilta epäpuhtauksilta. Kammiot erottavat veden ja lumen ilmasta siten, että ne jäävät epäpuhtauksineen kammioon eivätkä pääse etenemään herkille koneille asti.

Tämän vuoksi myös itse kammioiden säännölliset ylläpitotoimet on luonnollisesti tärkeä muistaa. Tässä blogitekstissä tutustumme yleisimpiin raitisilmakammioissa esiintyviin ongelmiin ja esittelemme, miten niiden huollosta saadaan mahdollisimman vaivatonta.

Millaisia ongelmia raitisilmakammioissa yleensä esiintyy?

Yleisimmät ongelmat kiinteistöjen ilmanvaihtojärjestelmien raitisilmakammioissa keskittyvät puhtaanapitoon ja vedeneristykseen.

Ilmanvaihtokanavissa ja -kammioissa aikaisemmin suositut bitumimatot ovat materiaaleina työläitä puhdistaa, sillä mattojen pinta kerää itseensä tehokkaasti pölyä ja muuta likaa. Bitumimatot kohtaavat usein haasteita sulavan veden kanssa, mikä heikentää niiden toimivuutta. Näin matot lisäävät huoltokustannuksia ja aiheuttavat helposti tilojen käyttökatkoja.

Kammioissa käytetään tänä päivänä myös epoksipohjaisia maaleja ja pinnoitteita, jotka saattavat olla materiaaleina ihmisen terveydelle haitallisia. Epoksipohjaisten aineiden käsittely tai uudelleenpinnoitus ilmanvaihtojärjestelmässä voivat aiheuttaa terveysriskejä asentajien turvallisuudelle sekä tilojen käyttäjille.

Ymmärrettävästi ilmanvaihtokanavat ja niitä suojaavat kammiot ovat tyypillisesti myös suhteellisen ahtaita tiloja. Ahtaus vaikeuttaa ja hidastaa tilojen ja pintojen puhdistusta, minkä vuoksi ajallisia ja taloudellisia resursseja kuluu helposti hukkaan.

Miksi biopohjainen pinnoite on ilmanvaihtokammioihin ylivertainen ratkaisu?

Luonnonmukainen ja ympäristöystävällinen pinnoite on raitisilmakammioihin kestävä, helppohoitoinen ja vastuullinen valinta.

  1. Hajuttomuus

Ensimmäisenä ehdottomana hyötynä on biopohjaisen pinnoitteen hajuttomuus. Asennuksessa ja huoltotöissä hajuttomuus mahdollistaa ilmanvaihtokoneiden jatkuvan käytön, eikä kiinteistön tilojen käyttöä tarvitse rajoittaa. Hajuton tuote ei aiheuta myöskään oireilua tai vaaraa tilojen käyttäjille tai jätä hajua seiniin ja kalustoon.

  1. Kestävyys ja helppohuoltoisuus

Pinnoitteen huoltaminen on erittäin vaivatonta, sillä se on suunniteltu helposti puhdistettavaksi ja huollettavaksi – näin säästyy merkittävästi sekä aikaa että kustannuksia. Pinnoite koostuu useammasta eri värisestä kulutuskerroksesta. Eri värit ilmoittavat pinnoitteen kunnosta, mikä helpottaa huoltotarpeen ennakoimista ja ylläpidon suunnittelua.

Samalla pinnoite on vedenpitävä, sillä vedeneriste jatkuu yhtenäisenä kalvona lattiakaivoon asti. Näin vaaraa lumen ja veden päätymisestä vääriin paikkoihin kammiossa ei tarvitse pelätä.

  1. Kätevä asennus

Entäpä ahtauteen liittyvät ongelmat? Tässä astuu esiin pinnoitteen asennustekniikka. Biopohjaisen pinnoitteen asennus patruuna- tai ruiskumenetelmällä ei ainoastaan tee asennuksesta nopeaa ja helppoa, vaan samalla se vähentää syntyvää jätettä ja tekee myös puhdistamisesta yksinkertaisempaa.

  1. Purkutöiden ja uudelleenrakennuksen välttäminen

Erilaisten kammioiden ja kuilujen seinärakenteissa voi piillä vaarallisia yhdisteitä – kuten esimerkiksi asbestia – ja tällaisten rakenteiden uudistaminen on kustannuksia sekä terveysriskejä aiheuttavaa työtä. Pinnoitteen avulla vanhat rakenteet voidaan jättää paikoilleen, sillä yhdisteet jäävät turvallisesti sen alle. Myös uudelleenrakennus aiheuttaa luonnollisesti käyttökatkoja eri tiloihin, ja ne kustantavat lopulta helposti enemmän kuin kammioiden pinnoittaminen ja huoltaminen.

Investointi pinnoituksen asentamiseen takaa tilojen käytön keskeytyksettä siis pitkälle tulevaisuuteen tarjoten etuja niin käyttäjille, ylläpidolle kuin taloudellekin.