Biopohjaiset TKR tuotteet, menetelmät ja TKR Service palvelu on saatavissa tulevaisuudessa myös kansainvälisesti

TKR on aloittanut yhdessä ELY-keskuksen ja TKR kumppaneiden kanssa erilaisten selvitys- ja kartoitustöiden toteuttamisen. Osa tehtävistä on jo valmiina ja loputkin vuodelle 2023 aikataulutetut tehtävät lähes valmiina. TKR selvittää sisäilmaongelmien korjauksien ja vaativien pinnoituksien osalta mahdollisuuksia kansainvälistyä.

Haitta-aineiden kapseloinnin ja tiivistyksen osalta, RISE – Research Institutes of Sweden AB – on tutkinut TKR tuotteen soveltuvuuden Radonin hallintaan menestyksekkäästi.

Alkusyksystä 2023 TKR ja AFRY tutustuvat Tukholman alueella paikalliseen haitta-aineiden hallinta menetelmiin ja toteutustapoihin.

Oletko kiinnostunut kansainvälistymään tiivistys- ja haitta-aineiden kapseloinnin asennuksen osalta, ota yhteyttä!

Vaativien pinnoituksien osalta, TKR on päässyt mukaan Voodin Bladesin tutkimus- ja testausohjelmaan. TKR tuotteet ovat pinnoitusratkaisuna puurakenteisten tuulivoimalan siivissä. Loppuvuosi 2023 näyttää, miten TKR tuotteet selviävät yhdessä maailman vaativimmassa pinnoituskohteessa.

EcoTelligentin kanssa selvitetään TKR tuotteiden soveltuvuutta puurakenteisten telemastojen leikattujen pintojen pinnoitusvaihtoehdoksi. Lue lisää EcoTelligentin vastuullisista ratkaisuista.

TKR henkilöstö on myös aloittanut kansainvälistymiskoulutuksen. Ensimmäinen vaihe on suoritettu. Pohjois-Karjalan kauppakamarin järjestämä Global Steps antoi hyvät eväät kansainvälistymiseen. Koulutus jatkuu Business Joensuun Go Global -koulutuksessa ja maailmalla asiakkaiden, sekä yhteistyökumppaneiden luona.

Ota yhteyttä